T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI MANİSA İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

SİT ALANLARI

SİT ALANLARI
 

MANİSA

TESCİL EDİLMİŞ TAŞINMAZ KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARI İLE SİT ALANLARI (2014 YILSONU)

Sit Alanları

Arkeolojik Sit Alanı: 265

Kentsel Sit Alanı: 9

Doğal Sit Alanı: 8

Tarihi Sit Alanı: 6

Toplam: 288

Kültür (Tek Yapı Ölçeğinde) ve Tabiat Varlıkları:

Askeri Yapılar: 29

Dinsel ve Kültürel Yapılar: 266

İdari Yapılar: 71

Sivil Mimari Örnekleri: 856

Endüstriyel Yapılar: 246

Doğal Anıtlar: 106

Toplam: 1.574

GENEL TOPLAM: 1.862